Tag: máy bơm điện Trung Quốc

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS019

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS019

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS018

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS018

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS017

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS017

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS016

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS016

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS015

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS015

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS014

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS014

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS013

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS013

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS012

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS012

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS011

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS011

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS010

Máy bơm điện gia dụng ngoại nhập cao cấp MS010

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất (Manufacturer): Đang cập nhật Kiểu: Hiện đại Lưu lượng (lít/phút): – Đường kính ống xả (mm): – Đường kính ống hút (mm): – Sức đẩy (m):